ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเรียนได้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

   **กำหนดการลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา  2563**

1. การลงทะเบียนชุมนุมให้เข้าที่ http://swd.activities-club.com 

หรือสแกน สมัครชุมนุม 63.png

2. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น.

  ถ้านักเรียนคนใดลงทะเบียนก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะลบข้อมูล   ทิ้งทั้งหมด  ถือเป็นโมฆะทุกกรณี

3.นักเรียนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้   1 คน ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น  

4. การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้        :  เลขประจำตัวนักเรียน                                
                             รหัสผ่าน       : เลขประจำตัวนักเรียน   
 

ตัวอย่าง :                      ชื่อ      : เด็กชายรักชาติ  เรียนดี    

                                 ผู้ใช้       : 11017 

                               รหัสผ่าน   : 11017


5. นักเรียนจะต้องเรียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกนี้  ตลอดปีการศึกษา  2563 (ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)

6. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อที่
    เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมนุมนักเรียน

   ติดต่อช่วงเวลา 12.30 - 13.00 น. ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563
    ครูเกรียงไกร  ภูมิเรืองศรี   ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  

    ครูเด็ดเดี่ยว  อุดม      ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   

6.  ประกาศเพิ่มเติม

   6.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะเรียน รด. ให้เลือกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ม. 4

          หากทดสอบแล้วไม่ผ่านการคัดเลือก  ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใหม่ ซึ่งวันเวลา  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

   6.2  ชุมนุมต่อไปนี้ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล รับสมัครนักกีฬาโรงเรียนก่อน  หากจำนวนยังไม่ครบ 30 คน ถึงจะรับสมัครนักเรียนทั่วไป

    6.3. ชุมนุม ดนตรี นาฏศิลป์  ต้องผ่านการทดสอบทักษะพื้นฐานก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้

    6.4  ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด
          
ทางโรงเรียนจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร