ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

   **กำหนดการลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา  2566**

1. การลงทะเบียนชุมนุมให้เข้าที่ http://swd.activities-club.com 

หรือสแกน สมัครชุมนุม 63.png

2. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่   16 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

  ถ้านักเรียนคนใดลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะลบข้อมูล   ทิ้งทั้งหมด  ถือเป็นโมฆะทุกกรณี

3.นักเรียนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้   1 คน ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น  

4. การเข้าใช้งาน  รหัสนักเรียน  :  เลขประจำตัวนักเรียน                                
                             รหัสผ่าน       : เลขประจำตัวนักเรียน   
 

ตัวอย่าง :                      ชื่อ      : เด็กชายรักชาติ  เรียนดี    

                      รหัสนักเรียน       : 11017 

                               รหัสผ่าน   : 11017


5. นักเรียนจะต้องเรียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกนี้  ตลอดปีการศึกษา  2566 (ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)

6. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อที่
    เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมนุมนักเรียน

   ***ติดต่อช่วงเวลา 12.30 - 13.00 น. ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2566
    ครูเกรียงไกร  ภูมิเรืองศรี โทร 084-4713425  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ

    ครูภูมินทร์ภัทร์ จิณณรัตนากุล โทร  095-6619424 ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   

    ครูศรีวรรณเฉลิม ประทุมพงษ์ โทร 095-6535058    ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   

6.  ประกาศเพิ่มเติม

   6.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะเรียน รด. ให้เลือกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ม. 4

          หากทดสอบแล้วไม่ผ่านการคัดเลือก  ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมใหม่ ซึ่งวันเวลา  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

   6.2  ชุมนุมต่อไปนี้ บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล และฟุตซอล รับสมัครนักกีฬาโรงเรียนก่อน  หากจำนวนยังไม่ครบ  ถึงจะรับสมัครนักเรียนทั่วไป

    6.3. ชุมนุม ดนตรี นาฏศิลป์  ต้องผ่านการทดสอบทักษะพื้นฐานก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้

    6.4  ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด
          
ทางโรงเรียนจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร